Ozbiljne primjedbe na rad područnih jedinica za geodetske poslove

REGIJA BIRAČ VIJESTI ZVORNIK

Ozbiljne primjedbe na rad područnih jedinica za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sastanak predstavnika lokalnih zajednica i RUGIP-a

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ Bosiljka Predragović rekla je danas u Zvorniku da će biti prihvaćene sugestije gradonačelnika i načelnika lokalnih samouprava koji su iznijeli ozbiljne primjedbe na rad područnih jedinica za geodetske i imovinsko pravne poslove, odnosno šefova ovih jedinica.
– Cilj sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i jeste da dođemo do stvarnog stanja i analize rada šefova i svih zaposlenih u područnim jedinicama – rekla je novinarima Predragovićeva u pauzi sastanka sa rukovodiocima lokalnih samouprava regije Birač.

Bosiljka Predragović, direktorica RUGIPA

 

Ona je naglasila da će u slučaju, ako to ne odgovara interesima RUGIP-a, kao javnog servisa svih građana, RUGIP reagovati na drugi način, odnosno mijenjati šefove područnih jedinica za šta ima zakonsko uporište koje će sigurno biti iskorišćeno.  Predragovićeva je dodala da su, definitivno, neki šefovi područnih jedinica godinama na tim pozicijama i da nemaju interesa da daju stavrne i dobre rezultate koji će biti na zadovoljstvo svih. Prema njenim riječima, cilj održavanja regionalnih sastanaka jeste da predstavnici lokalnih samouprava iznesu prioritete u rješavanju problema, jer imovina lokalnih zajednica, imovina građana i privredni razvoj jedne lokalne zajednice, zavisi od imovine sa kojom raspolaže jedinica lokalne samouprave.

– Naravno, imovina svih građana kao privatnih lica rješavaće se u postupku osnivanja katastra, kao nove evidencije, na način da svi imaju tačne i ažurne podatke i da svi mogu učestvovati u privrednom razvoju, prometovanju svojih nekretnina, te dizanju kredita na svoje nekretnine. Tražićemo da Vrhovni sud zauzme pravno stajalište, da Visoki sudski i tužilaški savjet i Centar za edukaciju sudija i tužilaca, dođu do jednoobrazne prakse sudova da ne bi imali po istom predmetu dvije različite sudske presude, pa se, u tom slučaju, ne zna kako da se postupi – rekla je Preradovićeva, te izrazila nadu da će ovi regionalni sastanci dati dobre rezultate.

– Analize ovih sastanaka pokazaće pravo stanje. Mi ćemo se potruditi da odgovorimo zahtjevima svih građana i jedinica lokalne samouprave na najbolji mogući način – zaključila je Preradovićeva.

Sastanak predstavnika RUGIPA-a i lokalnih zajednica Birca

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je da je regionalni sastanak sa predstavnicima loklanih samouprava regije Birač ozbiljan iskorak RUGIP-a u smislu da im se ukaže šta ne ide kako treba i da im se prenese šta bi mi voljeli da bude bolje, drugačije i efikasnije.
– Ne vidim da tu ima nekih velikih mimoilaženja, ali neke stvari treba ubrzati i ovo je jedan od načina pri rješavanju i ublažavanju onih problema koje na ovom prostru imaju i građani i lokalna zajednica – rekao je Stevanović.

Prema njegovim riječima, dođemo u situaciju da ne možemo dobiti građevinsku dozvolu ako se ne slaže vlasništvo prema katastarskoj i gruntovnoj evidenciji, što treba prioritetno rješavati, te da se putem izlaganja treba doći do jedinstvene evidencije, odnosno da zainteresovani građani i lokalna zajednica mogu nesmetano da dobiju građevinsku dozvolu i da rade i grade.
Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović naglasio je da su načelnici i predstavnici na lokalnom nivou naslijedili probleme iz proteklog perioda kada je bilo dosta komotnosti u rješavanju imovinsko-pravnih poslova.

– Tada nije bio usklađen grunt i katastar pa smo došli u situaciju da većina zemljišta nije na stvarnim vlasnicima. Ne može se ništa raditi, naročito ako se želi da se razvija industrijska zona, da se grade putevi, mostovi, jer tu moraju biti čisti imovinski odnosi – rekao je Mlađenović.

Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović

Ističući da u Bratuncu ima problema i sa gradskim i sa seoskim područjima, Mlađenović je rekao da je upravo ovaj sastanak iskoristio da sa predstavnicima RUGIP-a dogovori izlaganje za seoska područja, gdje je ponuđeno i opštinsko sufinansiranje troškova izlaganja.

 

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić smatra da neusklađenost grunta i katastra nanosi ogromnu štetu iz razloga što se ne mogu riješiti imovinsko-pravni odnosi, kada je u pitanju izgradnja industrijske zone, jer investitor neće da dođe ako nije jasna i čista situacija.

 

– Izgradnja objekata, prevođenje, odnosno uknjižavanje opštinskih objekata ide vrlo teško zato što mnogi objekti nisu u gruntu na opštini, a u katastru jesu, pa usklađivanje traje dugo, ima neku svoju proceduru, ide na nadležni sud, što sve komplikuje stvari i oduzima vrijeme – rekao je Grujičić.

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, Bosiljka Predragović i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović

 

Predstavnici RUGIP-a sutra će u Bijeljini nastaviti plan aktivnosti po pitanju regionalnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih zajednica i Pravobranilaštva Srpske kao zakonskim zastupnikom, s ciljem efikasnijeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i obavljanja drugih poslova iz nadležnosti RUGIP-a.

infobirac.net