Predavanja Komunalne policije Zvornik o zaštiti životne sredine u osnovnim školama

ZVORNIK

Predavanja Komunalne policije Zvornik o zaštiti životne sredine u osnovnim školama

Komunalna policija grada Zvornika od 3. do 15. maja sprovodi radionice u svim zvorničkim osnovnim školama o zaštiti životne sredine. Ovo je nastavak aktivnosti u okviru kampanje „April-mjesec čistoće“ koje je Komunalna policija započela u dječijim vrtićima „Naša radost“ i „Neven“, a kojim podršku pružaju AD „Vodovod i komunalije“ i Šumska uprava Zvornik.


Prve radionice održane su juče u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ u Čelopeku gdje je u dva bloka obuhvaćeno oko 100 učenika drugog i petog razreda.


Načelnik Komunalne policije Goran Pisić rekao je da su na interaktivnim radionicama govorili o komunalnom redu, odnosno o tome šta je dozvoljeno, a šta nije, kao i o zaštiti životne sredine, a sve u cilju podizanja nivoa ekološke svijesti.


– Dio našeg predavanja je selektivno odlaganje otpada, te ozelenjavanje površina. Kao podrška našoj aktivnosti AD „Vodovod i komunalije“ donira kante, za početak svakoj školi po jednu, za selektivno odlaganje plastike, dok je Šumska uprava dala po jednu sadnicu smreke, kao i crnog i bijelog bora za svaku školu, koje ćemo zasaditi u školskim dvorištima zajedno sa učenicima – rekao je Pisić.


Direktorica Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Čelopeku Sanja Tanacković istakla je da je ova praksa Komunalne policije veoma važna.
– Značaj ovakvih radionica je veliki jer su ova djeca budući mladi ljudi koji treba da misle o očuvanju životne sredine, o pravilnom deponovanju otpada, o pošumljavanju i mislim da će ovo predavanje imati veliki efekat kod učenika – smatra Tanackovićeva.


Prema utvrđenom planu radionice će biti održane i u ostalim školama. Već danas Komunalna policija je u OŠ „Petar Kočić“ u Kozluku, u utorak, 08. maja, u OŠ „Jovan Cvijić“ u Drinjači, u četvrtak, 10. maja, u školama „Nikola Tesla“ u Pilici i „Vuk Karadžić“ u Roćeviću, te u utorak, 15. maja, u školi „Sveti Sava“ u Zvorniku.

(Slobodanka Savić, GU Zvornik)