Srebrenica: Potpisan memorandum o zajedničkoj saradnji na projektu „Pro-Poso“

SREBRENICA

Srebrenica: Potpisan memorandum o zajedničkoj saradnji na projektu „Pro-Poso“

U Srebrenici je potpisan Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „Pro-Poso“ između opštine Srebrenica, Centra za socijalni rad Srebrenica, te Udruženja „Progres“ iz Sarajeva, koje radi u saradnji sa Fondacijom „Wings of Hope“ iz Minhena.

Opština se ovim Memorandumom obavezala da će u periodu od 01. maja 2018. godine do 31. oktobra 2018. godine osigurati iz vlastitog budžeta finansijsku podršku za 4 (četvoro) nezaposlenih, mladih polaznika praktične obuke, dok će finansijsku podršku za još 4 polaznika obezbijediti fondacija „Wings of Hope“, koja je ujedno i nosilac projekta. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na platu snosiće poslodavci kod kojih polaznici zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme.

Cilj projekta je pružanje podrške mladim nezaposlenim osobama sa završenom srednjom stručnom spremom do 35 godina starosti, a u svrhu njihovog stručnog osposobljavanja i kvalitetne praktične obuke.

(www.srebrenica.gov.ba)