Za srebreničke poljoprivrednike 35.221 litar regresiranog goriva

SREBRENICA

Za srebreničke poljoprivrednike 35.221 litar regresiranog goriva

Za 174 poljoprivredna gazdinstva u Srebrenici, ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske odbrilo je za 0,60 KM jeftinije gorivo.

Prema riječima samostalnog stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Srebrenica Katarine Maksimović, odobren je ukupno 35.221 litar regresiranog dizel goriva.

Ona ističe da je nadležno ministarstvo odredilo 100 litara goriva po hektaru sjetvene površine i da ga je moguće preuzeti na benzinskim pumpama do 30. novembra.

Prošle godine preuzeto je 15.136 litara dizel goriva za 717 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a tada je odobreno po 20 litara dizel goriva za sjetvu po jednom hektaru površine.

(www.srebrenica.gov.ba)