Regresirano dizel gorivo za poljoprivrednike

VIJESTI ZVORNIK

Regresirano dizel gorivo za poljoprivrednike

Zvornički poljoprivrednici od danas mogu da preuzimaju regresirano dizel gorivo čija je cijena za 0,60 KM niža od tržišne.
Uslov je da gazdinstva moraju biti registrovana u APIF-u čime ostvaruju pravo na 100 litara regresiranog goriva po hektaru. Prema sadašnjim spiskovima ovo pravo na teritoriji grada Zvornika ima 170 poljoprivrednih gazdinstava na ukupnu količinu od 64 tone.
Potvrde za preuzimanje dizel goriva izdaju se u Stručnoj službi za poljoprivredu Gradske uprave, a distributeri regresiranog goriva na teritoriji grada Zvornika su pumpe „Nestro“, „Nešković“ i „CSP“.

Zadnji rok za preuzimanje dizel goriva je 30. novembar.


Poljoprivredna gazdinstva koja nisu do danas izvršila registraciju u APIF-u imaju rok do 15. maja da to urade čime će steći pravo na regresirano gorivo.
Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br 056/232-239.

infobirac.net