Održana 15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

ZVORNIK

Održana 15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Danas je održana 15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici usvojili niz odluka, izvještaja i planova.

Na sjednici je donesena Odluka o komunalnim djelatnostima kojom se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti, materijalni, tehnički i drugi uslovi za finansiranje, razvoj, izgradnju i održavanje komunalnih objekata, uslovi za funkcionisanje i tehničko-tehnološko jedinstvo sistema i uređaja. Odlukom se utvrđuju i opšti uslovi koje sadrži ugovor između davaoca i korisnika komunalne usluge, uslovi za korišćenje i prestanak korišćenja komunalne usluge, subvencionisanje cijena komunalnih usluga i jedinicu obračuna za svaku vrstu komunalne usluge i način naplate komunalnih usluga.

Gradska Skupština usvojila je i Odluku o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2017. godinu. Ova cijena utvrđena je u iznosu od 896 KM po kvadratnom metru i služi kao osnovica za izračunavanje visine rente.

Na sjednici je donesena i Odluka o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu. Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po metru kvadratnom korisne površine objekata koju su investitori koji grade objekte na gradskom građevinskom zemljištu dužni platiti.

Odbornici su usvojili i Plan utroška sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu.
U budžetu Grada Zvornika planiran je iznos od koncesionih naknada za ovu godinu je 100.000 KM, a Planom je utvrđeno da će se od ovih serdstava 70.000 KM utrošiti na rekonstrukciju infrastrukture u mjesnim zajednicama, te 30.000 KM za zaštitu životne sredine.


Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o provedenim aktivnostima na otklanjanju nepravilnosti po usvojenom Akcionom planu mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih po izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Zvornik.

Gradska Skupština je jednoglasno usvojila i izvještaje o radu sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik ( „Dom zdravlja“, RSC „Zvornik“, Dječiji vrtić „Naša radost“, Narodna biblioteka i muzejska zbirka, „Centar za socijalni rad“, „Dom omladine“, Turistička organizacija, „Dom za starija lica“, Kiseljak.)

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović rekao je da je primjetan napredak u poslovanju lokalnih ustnova u odnosu na prethodne godine.
– Ovo ne znači da se oni mogu opustiti, već da treba da nastave da rade i još bolje funkcionišu – rekao je Ivanović koji je dodao da će Gradska uprava i ubuduće podržavati njihov rad.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika i dijela industrijske zone Birač-Karakaj, kao i Odluka o uslovim i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta grada Zvornika.

(Slobodanka Savić, GU Zvornik)