Popustila brana u rudniku Sase kod Srebrenice, jalovina istekla u Sašku i Drinu – U toku čišćenje nanosa

SREBRENICA

Popustila brana u rudniku Sase kod Srebrenice, jalovina istekla u Sašku i Drinu

U toku čišćenje nanosa

U rudniku olova i cinka Sase kod Srebrenice došlo je do popuštanja brane tokom topljenja snijega i izvjesna količina jalovine istekla je u Sašku i rijeku Drinu.
– U našem sistemu se nalaze tri manja prelivna jezera za taloženje jalovine. Pojačane padavine prepunile su prvo jezero, došlo je do preliva u drugo, a zatim je popustila brana trećeg jezera i voda je, zajedno s jalovinom, istekla u Sašku rijeku – rekao je tehnički sekretar Rudnika olova i cinka Aleksandar Petrić.

U saopštenju objavljenom na zvničnom sajtu kompanije „Groos“ stoji da je „zahvaljujući prevashodno požrtvovanosti radnika Grossa učinjeno mnogo na uređenju prostora gdje je došlo do izlivanja jalovine“.

„Jutros (25.03.2018. godine) i u toku narednih nekoliko dana intenzivno će se raditi na čišćenju dionica koje su bile zahvaćene jalovinom u trenutku jučerašnjeg akcidenta. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom.Takođe, slijedi i čišćenje kanala Dimničkog potoka od nanosa jučerašnjeg preliva jalovinskog materijala.

Važno je napomenuti da je još u toku jučerašnjeg dana i to do 11:00 časova situacija stavljena pod kontrolu i zaustavljeno u potpunosti svako dalje prelivanje jalovinskog materijala u vodotok Dimničke rijeke, čime je potpuno završen posao oko problema koji je vezan za ekološku tematiku jučerašnjeg događaja“ stoji u saopštenju.

(Izvor: www.gross-doo.com, agencije)