Pres konferencija PU Zvornik – Smanjen broj krivičnih djela i kršenja javnog reda i mira

ZVORNIK

Pres konferencija PU Zvornik

Smanjen broj krivičnih djela i kršenja javnog reda i mira

Na redovnoj pres konferenciji Policijske uprave Zvornik iznijeti su podaci o stanju bezbjednosti, za mjesec februar, koje je ocijenjeno kao stabilno i zadovoljavajuće. Po riječima Gorana Abazovića, načelnika PU Zvornik u proteklom mjesecu nije bilo krivičnih djela sa većim stepenom društevene opasnosti niti ozbiljnijeg narušavanja javnog reda i mira.

– U mjesecu februaru zabilježeno je 51 krivično djelo što je evidentan pad u odnosu na isti period prošle godine. Od navedenog broja, 44 krivična djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta, tri iz privrednog kriminaliteta, tri iz oblasti zloupotrebe droga i jedno iz oblasti protiv javnog saobraćaja. U istom periodu nadležnim tužilaštvima je podnijeto 46 izvještaja protiv 54 lica, od kojih je njih 20 povratnika u činjenju krivičnih djela i jedan maloljetnik – rekao je Abazović i istakao da je zabilježeno i smanjenje teških krađa, odnosno krivičnih djela protiv imovine.

U februaru je smanjen i broj kršenja javnog reda i mira, u odnosu na isti period prošle godine, a zabilježeno je ukupno 26 ovih djela.

– Blago povećanje je zabilježeno u broju saobraćajnih nezgoda, kojih je bilo 47, ali je broj nezgoda sa posljedicama po lice smanjen – naveo je Abazović i dodao da su u februaru evidentirana četiri slučaja nasilja u porodici što je manje za skoro 70 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Z.Kuljić