Uskoro rešenje problema sa prostorom Zavoda za javno zdravstvo u Zvorniku

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Uskoro rešenje problema sa prostorom Zavoda za javno zdravstvo u Zvorniku

I inspekcija imala problem sa lošim namirnicama

Zavod za javno zdravstvo u Zvorniku, kao deo Instituta za javno zdravstvo RS, ove godine mogao bi da reši svoj najveći problem, nedostatak prostora. Na ovaj način stekli bi se uslovi za nabavku nove opreme čime bi Zavod, koji pokriva tri granična prelaza, Zvornik, Bratunac i Bijeljinu, a uz to se nalazi u poljoprivrednom području, mogao da proširi delatnosti i zaposli nove stručnjake.

Milenko Nikolić, rukovodilac ove ustanove kaže da bi se na ovaj način omogućilo da se brojni pregledi obavljaju u Zvorniku, a ne u Banjaluci.

 – Deo tih kontrola radimo i mi, a deo se sa ovih graničnih prelaza šalje u Banjaluku. U slučaju proširenja nabavili bi novu opremu kako bi mogli raditi sve tipove analiza potrebnih za ova tri granična prelaza koje pokriva naš Zavod. Sa druge strane, ovo je poljoprivredno područje te bi mogli da radimo sve kontrole na pesticide i zagađenosti zemljišta. Inače, mi godišnje uradimo preko 16.500 analiza hrane, vode, briseva i sanitarnih pregleda. Imamo dogovor sa lokalnom upravom da zajedno obezbedimo nove prostorije u zgradi koja treba da se pravi u neposrednoj blizini naših sadašnjih prostorija. To bi nam omogućilo da nabavimo novu opremu, pružimo nove usluge i zaposlimo nove ljude – kaže Nikolić.

Prema podacima Zavoda, u prošloj godini najviše je urađeno sanitarnih pregleda, 12.595, potom 2.282 mikrobiloških analiza namirnica, 2.282 briseva, 124 brisa površina, 746 testova na čistoću i 1.279 uzoraka vode.

 – Među najčešće probleme sa vodom spadaju zamućenja, nakon obilnijih padavina zbog čega je uzorkovana voda često neispravna.  Dobar deo ovih analiza odnosi se na privatne bunare, jer privatna lica često kontrolišu ispravnost vode koju koriste iz bunara – navodi Nikolić.

On je dodao da pored inspekcijskih naloga za kontrolu namirnica i sami rade kontrole sa svojim klijentima koji se bave proizvodnjom hrane.

 – Najčešće su to pekare, poslastičarnice gde se proverava kvalitet peciva, kolača i drugih proizvoda. Neispravnost se obično beleži kod kolača i drugih slatkih proizvoda, a rezultat su dužeg „stajanja“ namirnica. Te kontrole se rade mesečno jer vlasnici ovih radnji žele kontiurano praćenje njihovih prozivoda kako ne bi imali problema sa svojim proizvodima na tržištu – navodi Nikolić.

On je istakao da imaju odličnu saradnju sa gradskim i republičkim inspekcijskim organima, a tokom kontrole zabeležena je i jedna neobična situacija.

 – Tokom kontrole kvaliteta proizvoda u jednom marketu inspektor je konzumirao sladoled u originalnom pakovanju i nakon toga osetio zdravstvene probleme. Superanalizom je utvrđeno da taj proizvod ne ispunjava standarde kvaliteta te je sugerisano da se čitav kontingent povuče, što je i urađeno – navodi Nikolić.

Zavod osnovan 1996. godine

U okviru Instituta za javno zdravstvo jedinica regionalnog zavoda u Zvorniku je osnovana 1996. godine. Ona pokriva područje od oko 300.000 stanovnika, odnosno gradove Zvornik i Bijeljinu, te opštine Lopare, Ugljevik, Bratunac, Šekoviće, Srebrenicu, Osmake,  Miliće i Vlasenicu.

Nekoliko puta menjali lokaciju

Od svog osnivanja Zavod je nekoliko puta menjao lokaciju i prostorije. Jedno vreme je bio izmešten iz grada, a sada se nalazi u glavnoj ulici u zgradi preko puta zgrade Pošte.

(Tekst i foto: EuroBlic, Rade Jokić)