Na području PU Zvornik evidentiran veći broj slučajeva zloupotrebe opojnih droga

VIJESTI ZVORNIK

Informacija PU Zvornik o stanju u oblasti zloupotrebe opojnih droga

Na području PU Zvornik evidentiran veći broj slučajeva zloupotrebe opojnih droga

U toku 2017. godine, na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik, evidentirano je 80 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, što je znatno više u odnosu na 2016. godinu kada su evidentirana 23 slučaja. Od ukupno 80 slučajeva, 26 se odnosi na krivična djela (16 krivičnih djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i 10 krivičnih djela „Omogućavanje uživanja opojnih droga“), a za 54 su evidentirani prekršaji iz ove oblasti. Preduzimajući planske aktivnosti usmjerene na sprečavanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, policijski službenici ove Uprave su zaplijenili i oduzeli preko 10 kilograma opojne droge marihuane, kao i određene količine kanabisa,amfetamina, heroina i medicinske droge.

Znatno veći broj evidentiranih krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga je rezultat pojačanog rada policijskih službenika u ovoj oblasti, što je samim tim i rezultiralo većom otkrivenosti ovih krivičnih djela.

Takođe, potrebno je istaći da će u narednom periodu Policijska uprava Zvornik nastaviti sa određenim preventivnim aktivnostima kroz edukativna predavanja učenicima osnovnih i srednjih škola na ovom području, kako bi ukazali na štetnost upotrebe opojnih droga.

Ovom prilikom apelujemo na sve građane, ali i na institucije da se uključe u aktivnosti sprečavanja zloupotrebe opojnih droga, kako bi, prije svega, zaštitili djecu, ali i ostale građane od bolesti zavisnosti. Takođe,apelujemo na građane da sva saznanja oko zloupotrebe opojnih droga prijave najbližoj policijskoj stanici, kako bi zajedničkim djelovanjem policije i građana zaštitili živote mladih.