Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

ZVORNIK

Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Danas je održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici usvojili Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Zvornika na dan 31.12.2017. godine. Vrijednost zemljišta–građevinskog, poljoprivrednog, šumskog, industrijskog i ostalog te građevinskih objekata-stana, kuće, poslovnog, industrijskog i ostalih objekata utvrđena je za šest gradskih i šest vangradskih zona. Procijenjena visina vrijednosti nepokretnosti je osnovica za obračun poreza na nepokretnosti i na istom nivou je kao i prethodne godine.
Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o stanju u sportu na području Grada Zvornika u kojoj je navedeno da aktivno djeluje 49 sportskih klubova. U Informaciji je, između ostalog, prezentovan pregled sportskih klubova po kategorizaciji, broj sportskih klubova koji se svrstavaju u red olimpijskih, broj ekipnih i pojedinačnih sportskih klubova, ukupan broj i prosječna starost članova klubova, udio rekreativnih sportista u ukupnom broju sportista, kao i prijedlog mjera.

Skupština je usvojila i Odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama za 2018.godinu. Ukupna sredstva od 580.000 KM biće raspoređena fudbalskim, košarkaškim, odbojkaškim, rukometnim, borilačkim i klubovima iz ostalih sportova, na sportske manifestacije i kao sportska rezerva.
Komentarišući Odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama, zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović je napomenuo da je ove godine predviđeno za 130.000 KM više sredstava nego što je izdvojeno u prethodnoj godini. On je pojasnio da su veća sredstva planirana za klubove koji su u prošloj godini prešli iz nižeg u viši rang takmičenja, kao i drugim klubovima koji ostvaruju zapažene rezultate.
Odbornici su osvojili Program utroška namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2018. godini. Ukupan iznos je 300.000 KM u šta ulaze prenesena sredstva iz 2017. godine i planirani prihodi po osnovu vodnih naknada u ovoj godini. Programom je definisano da će sredstva biti iskorišćena za uređenje korita rijeka Zlatice, Hoče, Sapne i Drine, čišćenje vodotoka i izgradnju vodovodnih sistema na teritoriji grada.
Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i gradskom građevinskom zemljištu u kojoj je definisano da, u slučaju kada se proizvodni objekat gradi na parcelama koje spadaju u dvije građevinske zone, obračun rente vrši prema procentu u nižoj zoni, a što predstavlja podsticaj privrednom razvoju.

Usvojeni godišnji prorgami rada javnih ustanova

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili godišnje programe rada i finansijske planove za 2018. godinu Doma zdravlja, Rekreativno sportskog centra, Dječijeg vrtića „Naša radost“, Narodne biblioteke i muzejske zbirke, Centra za socijalni rad, Doma omladine, Turističke organizacije i Doma za starija lica.

(Gradska uprava Zvornik – Slobodanka Savić)