U Milićima uređuju fasade i krovove zgrada

MILIĆI REGIJA BIRAČ

U Milićima uređuju fasade i krovove zgrada

Opština Milići raspisala je javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije krovova i fasada stambenih zgrada. Cilj projekata je da se uredi spoljašnji izgled stambenih zgrada i spriječi njihovo propadanje. Kriterijumi za dodjelu sredstava zavisiće od lokacije stambene zgrade, stepena i vrste oštećenja krovova i fasada, visine ulaganja, odnosno vrijednosti projekta te godina izgradnje stambene zgrade. Predstavnici lokalne uprave uradili su i parametre za bodovanje koji na nalaze na internet stranici opštine Milići. Rok za podnošenje prijava je do kraja januara.

(www.opstinamilici.org)