U Zvorniku iste stope poreza na nepokretnosti kao i prošle godine

ZVORNIK

U Zvorniku iste stope poreza na nepokretnosti kao i prošle godine

Stopa poreza na nepokretnosti u Zvorniku i ove godine će biti 0,14 KM za sve vlasnike nepokretnosti osim za one koji se bave proizvodnim djelatnostima. Planirani prihodi po ovom osnovu u gradskom budžetu su 850.000 KM, a prošle godine je od poreza na nepokretnosti prikupljeno nešto više od 650.000 KM.