Mijanović ponovo izabran za predsjednika

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Gradska Skupština ratnih vojnih invalida

 

Na Skupštini Gradske organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik Dragislav Mijanović je jednoglasno ponovo izabran za predsjednika ove organizacije.

 – Dali su mi povjerenje da se borim za prava članova ove organizacije – rekao je Mijanović i dodao da je ostalo još mnogo toga da se uradi za bolji položaj ove kategorije stanovništva.

ˆ

 – Organizacija će u narednom periodu insistirati na efikasnijem rješavanju problema zapošljavanja ratnih vojnih invalida, djece ratnih vojnih invalida, stambenog zbrinjavanja, kao i na drugim pitanjima koja se direktno tiču ove populacije – istakao je Mijanović i dodao da na području Grada Zvornika još 35 ratnih vojnih invalida nije riješilo svoje stambeno pitanje.

 – Jedan od problema  ratnih vojnih invalida su i arhitektonske barijere kako bi se nesmetano kretali  i bile im dostupne ustanove i institucije. Ratni vojni invalidi u kolicima ne mogu da uđu ni u zgradu Gradske uprave zbog neriješenih arhitektonskih barijera – naveo je Mijanović i dodao da rješavanje ovako važnih pitanja za ratne vojne invalide ne može da ostane samo na obećanjima.