Zaduženje od 700.000 za kupovinu zemljišta za obaloutvrde – dobijaju grant između 8 i 9 miliona maraka

ZVORNIK
Unite Gallery Error:

Gallery with alias: GalerijaIvanovic not found

Zaduženje od 700.000 za kupovinu zemljišta za obaloutvrde – dobijaju grant između 8 i 9 miliona maraka

 

Gradska uprava u Zvorniku zadužuje se za 700.000 KM

Ivanović: Dobijamo grant za obaloutvrde između 8 i 9 miliona maraka

Zaduženje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Gradska uprava u Zvorniku zadužiće se za 700.000 KM za rješavanje pitanja imovnisno-pravnih odnosa, odnosno kupovine zemljišta od privatnih lica kako bi se na potezu od Tršića do Tabanaca uradila obaloutvrda na rijeci Drini, te korito rijeke Sapne. Po riječima Bojana Ivanovića, zamjenika gradonačelnika Zvornika ovo je uslov da bi povukli grant sredstva čija je vrijednost između 8 i 9 miliona maraka kojim bi se uradile obaloutvrde te ispravilo korito rijeke Sapne.

 –  Cilj nam je da otkupimo zemljište na kome će se raditi obaloutvrde na rijeci Drini kako se ne bi dešavalo da se ona izliva na potezu Tršića i Tabanaca i na taj način nanosi štetu ne samo plodnom poljoprivrednom zemljištu već i stambenim objektima. Obezbjeđivanjem ovih sredstava mi smo stvorili uslove da ovaj projekat krene sa realizacijom jer je uslov za grant sredstva bio da mi riješimo imovinsko-pravna pitanja – kaže Ivanović.

On je dodao da će dio ovih grant sredstava biti izdvojen i za uređenje korita rijeke Sapne, odnosno ispravljanje njenog toka.

 – Dio radova na čišćenju korita Sapne je urađen, a sada nam je cilj da od mosta u Ceru do ulivanja ove rijeke u Drinu, u dužini od pet kilometara, bude potpuno ispravljen njen tok te smo i za te namjene predvidjeli ova sredstva za kupovinu zemljišta od privatnih lica – naveo je Ivanović i dodao da se radi o trajnim rješenjima koja će omogućiti da u slučajevima poplava ne dođe do izlivanja ovih rijeka iz njihovih korita.

 – Na ovaj način ćemo biti mnogo sigurniji u slučaju velikih poplava, kakve su nam se desile dva puta u posljednjih desetak godina, odnosno voe rijeke neće ugrožavati stambene i pogotovu privredne objekte, kao što je to bio slučaj tokom posljednjih poplava kada je rijeka Sapna nanijela velike štete – zaključio je Ivanović.