JUBILARNI 200. BROJ SEDMIČNOG BILTENA „ALUMINE“

ZVORNIK

JUBILARNI 200.BROJ SEDMIČNOG BILTENA „ALUMINE“

– U kompaniji „Alumina“  predstavljen je jubilarni 200. broj sedmičnog biltena, informativnog glasila, koje je u ovoj fabrici egzistira četiri godine.

Kako je rekao Mišo Lazarević, predstavnik „Alumine“ za odnose sa javnošu,  sedmični informator pokrenut je u ovoj kompaniji 17. decembra 2013. godine.

„Potreba za većom komunikacijom i boljim informisanjem zaposlenih u kompaniji, opredijelili su nas da počnemo sa štampom internog glasila u nastojanju da približimo život i rad u fabrici svim radnicima“, rekao je Lazarević, ističući razumijevanje i punu podršku menadžmenta kompanije informisanju i razvoju informativne djelatnosti u ovoj kompaniji.

Lazarević je rekao da je u dosadašnjih dvije stotine brojeva sedmičnog biltena objavljeno više od 1500 vijesti, informacija, intervjua, reportaža i drugih tekstova koji su pratili događaje u kompaniji.

„U proteklom periodu, sedmični bilten je u potpunosti ispunio svoju funkciju u preduzeću. Revnosnim praćenjem događaja, tekstovima iz svih službi i sa pogona, dakle direktno iz neposrednog procesa rada, ovo glasilo je steklo veliku popularnost kod radnika“, rekao je Lazarević.

On kaže da informisanje u ovoj fabrici ima dugu tradiciju. Samo je, kako je rekao, u periodu od 1977. do 1992. godine u najvećem zvorničkom kolektivu odštampano blizu 1.500 brojeva Internih informacija.

U „Alumini“ su najavili nove  projekte u informativnoj djelatnosti, s obzirom da fabrika 2018. godine navršava četiri decenije postojanja i rada.