Savremena oprema za kvalitetniju nastavu u TŠC

ZVORNIK

Savremena oprema za kvalitetniju nastavu u TŠC

TŠC Karakaj je u okviru priprema za početak školske 2019/2020 godine izvršio nabavku opreme za praktičnu nastavu i vežbe u strukama Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika.

– Da bismo stvorili stručan i kvalifikovan kadar neophodno je učenicima pružiti kvalitetnu teorijsku i praktičnu nastavu. Neprestano radimo na stvaranju što boljih uslova za profesore i učenike. Prateći trendove u strukama Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika, škola je nabavila savremenu opremu za kabinete za stručnu praksu. Nabavljeni su aparati za varenje (4 komada), Programabilni logički kontroler sa pratećom opremom, dva aparata za precizno lemljenje, veća količina repromaterijala za vežbe iz Elektrotehnike, projektor i platno, kao i 2 računara.   – rekao je Goran Grujić, direktor TŠC Karakaj.

Pored opremanja školskih kabineta, uprava škole je postigla dogovor o nastavku veoma uspešne saradnje sa najvećim firmama iz naše regije. Potpisan je ugovor sa Aluminom o izvođenju praktične nastave za 82 učenika škole iz struka: Saobraćaj, Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala. Osim u Alumini, učenici će praktičnu nastavu obavljati i u firmama: AKS DOO, Zvornik-putevi, Putevi Zvornik, Poštama Srpske i drugim. Direktor škole je dodao i da će učenici hemijske struke i dalje laboratorijske vežbe odrađivati u laboratorijama Tehnološkog fakulteta, sa kojima TŠC Karakaj nastavlja odličnu saradnju započetu prošle godine.

izvor: radioosvit