Naplata doprinosa u RS već premašila milijardu КM

REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Naplata doprinosa u RS već premašila milijardu КM

 

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,674 milijardi maraka, što je za 51,5 miliona КM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine, uz nastavak snažnog rasta prihoda od doprinosa, koji su već za osam mjeseci premašili milijardu КM, što predstavlja rekordnu naplatu doprinosa za taj period godine od osnivanja Poreske uprave RS.

Razlozi veće naplate doprinosa od početka ove godine su, povećanje broja obveznika doprinosa-zaposlenih u RS (prema evidencijama Poreske uprave Republike Srpske, na dan 01.08.2019. godine registrovano je 298.455 obveznika doprinosa po osnovama osiguranja koji se tretiraju kao zaposlenje, dok je na dan 01.08.2018. godine taj broj iznosio 289.039, što je za 9.416 obveznika doprinosa-zaposlenih više), zatim povećanje plata radnicima u prosvjeti i MUP-u RS, ali i povećanje minimalne plate radnicima u RS, kao i svakodnevne aktivnosti koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole. Smatramo da je na ovakve pokazatelje, pored dobre makroekonomske situacije u Republici Srpskoj u ovoj godini, uticao i niz mjera Vlade RS na rasterećenju privrede i poboljšanja položaja radnika, od kojih je jedna svakako i povećanje neoporezivog dijela plate na 500 КM.

Tako je naplata doprinosa u periodu januar-avgust ove godine iznosila 1.034 milijarde КM, a što je za, kako smo već naveli, 63,5 miliona КM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 585,1 milion maraka ili 33,6 miliona КM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 371,7 miliona maraka što je više za 25,5 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po šest odnosno sedam procenata.

Naplata direktnih poreza je u tom periodu iznosila 339,6 miliona maraka, što je za šest odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 128,7 miliona КM ili 37,4 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 КM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Međutim, porez na dobit je u prvih osam mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 181,1 milion КM, što je za 13,7 miliona maraka ili devet odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je iznosila 18,8 miliona КM, što je za oko 390.000 КM manje nego u istom periodu 2018. godine.

Кod ostalih javnih prihoda, u prvih osam mjeseci ove godine ostvarena je naplata od 293,8 miliona КM, što je za 24,1 miliona maraka ili devet odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 177,6 miliona maraka ili 12,3 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 24,8 miliona maraka ili 39 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 14,4 miliona КM ili 16 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 46,8 miliona maraka, što je za 6,4 miliona КM ili 16 odsto više nego u uporednom periodu prošle godine.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za prvih osam mjeseci 2019. godine, te poređenje sa naplatom iz istog perioda 2018. godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS:

www.poreskaupravars.org.

(infobirac.net)