„E-matičar“ u Milićima: Elektronsko podnošenje zahtjeva – rodni list i uvjerenja stižu na kućnu adresu

MILIĆI

„E-matičar“ u Milićima: Elektronsko podnošenje zahtjeva – rodni list i uvjerenja stižu na kućnu adresu

 

Opština Milići uvela je uslugu „E-matičar“, koja omogućava da korisnici putem elektronske pošte popune zahtjev za izdavanje potrebnog dokumenta, a on im preporučenom poštom stiže na kućnu adresu.

Na zvaničnom sajtu opštine stoji da „lice čije se matične knjige vode u opštini Milići, mogu izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju dobijati putem virtuelnog matičara na ovoj internet stranici. Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u vašem zahtjevu.

Zahtjev mogu podnijeti: lice na koje se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac – član 54.Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj111/09, 43/13 i 66/18).

Molimo Vas da izaberete dokument koji naručujete, popunite i pošaljete obrazac i da postupite po uputstvu koje ćete dobiti na elektronsku adresu koju ste naveli u obrascu. Nakon što postupite po uputstvu, Odjeljenje za opštu upravu će Vam poslati tražena dokumenta poštom na adresu koju ste naveli u obrascu. Molimo Vas da imate u vidu da brzina kojom ćete dobiti pošiljku sa traženim dokumentima ne zavisi od opštinske uprave opštine Milići“, stoji na sajtu opštine Milići.

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu ematicar@opstinamilici.org ili na broj telefona 056/745-531.

Obrazac koji treba da se popuni nalazi se na linku ispod:

https://www.opstinamilici.org/index.php/e-maticar

 

(Izvor: opstinamilici.org, infobirac.net)