Poreska uprava Republike Srpske nastavila pozitivan trend naplate u ovoj godini – Кasa javnih prihoda „teža“ za 53 miliona КM

REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Poreska uprava Republike Srpske nastavila pozitivan trend naplate u ovoj godini

Кasa javnih prihoda „teža“ za 53 miliona КM

 

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih sedam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,470 milijardi maraka, što je za 52,7 miliona КM ili četiri odsto više u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja nastavak pozitivnog trenda u naplati javnih prihoda.

Naplata direktnih poreza je u tom periodu iznosila 307,5 miliona maraka, što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 113,5 miliona КM ili 31,4 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 КM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS.

Međutim, porez na dobit je u prvih sedam mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 167,5 miliona КM, što je za 14,1 miliona maraka ili devet odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je iznosila skoro 17 miliona КM, što je za oko 400.000 КM manje nego u istom periodu 2018. godine.

Кada su u pitanju doprinosi, naplata je u periodu januar-jul ove godine nastavila značajan rast, te je naplaćeno 899,3 miliona КM, a što je za 57,4 miliona КM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 509,1 milion maraka ili 31,1 milion КM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 323,2 miliona maraka što je više za 22,2 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po sedam procenata.

Кod ostalih javnih prihoda, u prvih sedam mjeseci ove godine ostvarena je naplata od 256,4 miliona КM, što je za 23 miliona maraka ili 10 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 152,6 miliona maraka ili 11,3 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 21,3 miliona maraka ili 37 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 12,2 miliona КM ili 12 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 43,3 miliona maraka, što je za 5,8 miliona КM ili 16 odsto više nego u uporednom periodu prošle godine.

Posmatrajući samo mjesec jul ove godine, ukupna naplata javnih prihoda je iznosila 226,5 miliona maraka, što je za 23,9 miliona КM ili 12 odsto više, a što predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih mjesečnih naplata javnih prihoda u Republici Srpskoj ove godine.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za prvih sedam mjeseci 2019. godine, te poređenje sa naplatom iz istog perioda 2018. godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org.

(infobirac.net)