Dug za vodu zavrće slavine u Milićima

MILIĆI

Dug za vodu zavrće slavine u Milićima

Komunalno preduzeće u Milićima počelo sa isključivanjem korisnika sa vodovodne mreže koji ne plaćaju usluge ovog preduzeća a pokrenute su i tužbe protiv određenog broja potrošača.

– Visina dugovanja korisnika koji su u kategoriji za isključivanje, kreće se od 300 KM do 2000 KM – kaže v.d. direktora AD “Komunalno” Milići Zoran Stjepanović.

– Svi ovi korisnici su više puta opominjani, čak i telefonskim pozivima kako ne bi podlegli sankcijama. Kako nije bilo dogovora pokrenuti su sudski postupci. Mi razumijemo da svako od nas dođe u situaciju da nema da plati račun ali vjerujte da više problema imamo sa korisnicima kojima finansije ne predstavljaju problem već jednostavno  nemaju naviku da plaćaju ovu uslugu. Moram da istaknem da protiv nekih i po drugi put pokrećemo postupak, jer neće da plate dugovanja – radije plaćaju sudske troškove – kaže Stjepanović i ističe da je do sada podnešeno oko 30 tužbi, te da se spisak onih koji mogu biti sankcionisani na ovaj način ažurira svakodnevno.

– I ovom prilikom apelujem na građane koji imaju dug i koji dobiju poziv/opomenu za isključenje da dođu da se dogovorimo. Obaveze prema komunalnom preduzeću moraju se izmirivati da bi ono funkcionisalo normalno i na što kvalitetniji način u interesu građana, privrednih subjekata i lokalne zajednice uopšte – zaključuje Stjepanović.

Što se tiče vodosnabdjevanja na području opštine Milići, trenutno je u funkciji samo izvorište Nikoline vode jer je izvorište u Gornjem Zalukoviku zamućeno zbog velikih količina padavina i topljenja snijega pa je isključeno iz sistema vodosnabdjevanja.

– Vode trenutno ima dovoljno ali ako se  izvorište u Gornjem Zalukoviku ne izbistri u narednih desetak dana, moglo bi doći do restrikcije vode. Kada govorimo o odvozu smeća, preduzeće je imalo problema tokom januara, jer u pojedinim ulicama zbog snijega, nisu bili u mogućnosti da odvoze smeće, tako da će januraski račun biti umanjen za cijenu odvoza smeća korisnicma kojima usluga nije pružena – kaže Stjepanović.

izvor: radio magic milici